2003 Stallion Show Results

Time 398 "Champion"

Fetse X Naen

 

     

 

Brandus 345 "Reserve Champion"

Reitse P X Oege P

 

      

 

Approved Stallion Results.

1st Premie            2nd Premie

Rindert 406                Windand 405

Wikke 404                 Wobke 403

Wibe 402                  Tije 401

Tjesse 400                 Tsjipke 399

Time 398                  Tsjalke 397

Rik 396                    Tonis 393

Tetse 394                  Tsjibbe 388

Tonke 214                 Tsjitse 387

Ulbert 390                 Rintse 386

Teeuwis 389                Syste 385

Mintse 221                 Olrik 383

Sape 224                   Ielke 382

Sibald 380                  Riemer 379

Onne 376                  Monte 378

Nanning 374                Marten 377

Lolke 371                   Otte 375

Jelke 367                   Maiko 373

Liekele 364                 Nanno 372

Jasper 240                  Karel 370

Gerryt 360                 Herman 359

Gradus 356                 Adel 357

Heinse 243

Folkert 353

Erik 351

Fede 350

Fetse 349

Fabe 348

Abe 346

Brandus 345

Abel 344

Anton 343

 

Champion

Wilco P 199927791   SjaardXPeke

 

Stallions Going To Central Examination.

Albert T. fan Great Beckum                  FeitseXReitse

Aaron                                  FeitseXNammen

Arend fan it Jaachpaad                      OlofXOepke

Age v/d Hofstad                          TsjerkXLammert

Bouke                                   TsjerkXNykle

Aan                                      AbeXJurjen

Bert-Jan van de Strubbenhof                 BrandusXDoeke

Aldo                                     ErikXNikolaas

Abe                                     HeinseXNammen

Ben "fan Great Beckum"                      GoffertXOege

Beart fan Lutke Peinjum                      JasperXFeitse

Cobus-V                                  JasperXHearke

Bouke H.                                NanningXLammert

Wouter                                    RitseXNaen

Waldie                                    SjaardXFeitse

Wilco P.                                   SjaardXPeke

Willem S.                                  FolkertXDirk

Wierd ut 'e Polder                           FolkertXReitse

Ynte                                        FetseXPiter

Wilke-C.                                   FabeXTjimme

 

Ster Stallions.

Bareld fan de Marren                     LammertXOepke

Albert T. fan Great Beckum                 FeitseXReitse

Aaron                                  FeitesXNammen

Bor van Klaverfjouwer                     JakobXNikolaas

Andreas v.d. Reidswal                     LeffertXLammert

Arend fan it Jaachpaad                      OlofXOepke

Alef L.                                   PikeXOege

Carlo                                    SjaardXPike

Aeijolt fan Walta                           SjaardXPeke

Abe fan Skarren                           UlkeXNammen

Andre                                   TeunisXLudse

Baron fan Odingastate                      TsjerkXJelmer

Auke                                    TsjerkXFrans

Age v/d Hofstad                          TsjerkXLammert

Bouke                                    TsjerkXNykle

Arjen W.                                 WanderXTeake

Auke                                     AnneXDjurre

Aan                                      AbeXJurjen

Bert-Jan van de Strubbenhof                 BrandusXDoeke

Billy v.d. Kievitshof                         FolkertXOeds

Aldo                                     ErikXNikolaas

Abe                                     HeinseXNammen

Ben "fan Great Beckum"                      GoffertXOege

Bauke Br.                                  JelteXHearke

Beart fan Lutke Peinjum                      JasperXFeitse

Ate R.V.                                   JasperXOepke

Casper van de Oostwal                       JasperXHearke

Cobus-V                                  JasperXHearke

Bouke H.                                NanningXLammert

Bjinse van de Wolwarren                    NanningXHearke

Wietzen fan de "Kromme Jelte"                 DoekeXTsjerk

Yoke fan Nijskou                          LeffertXNammen

Wouter                                    RitseXNaen

Waldie                                    SjaardXFeitse

Wilco P.                                   SjaardXPeke

Willem Ontijd                              RypkeXOege

Wijnand fan Tsjeintgum                      TsjerkXLeffert

Wiebe-Yde                                TsjerkXJochem

Willem S.                                  FolkertXDirk

Wierd ut 'e Polder                           FolkertXReitse

Ynte                                        FetseXPiter

Wandert fan Veldbos                          FetseXOege

Wilke-C.                                   FabeXTjimme

Wyberen                                   GradusXNaen

Wietse fan 'e Heawei                           KristXUlrig

Ulrik R.S.                                 NykleXLammert

 

Signature Friesians

Pam and Matt Gish

Baldwin City, KS

1-785-423-4024

Signature | For Sale | Friesian Info | News | Merchandise | Inmemory | Stallions | Mares | Photo Gallery | Our Family | Gypsy Horses | Email

Copyright 2002-2003 Signature Friesians. All Rights reserved.

Music - In the Mood